Preprava a doprava osôb na letisko Krakow Rzeszow

MIsmer dopravy na letisko Krakow PA smer dopravy na letisko Krakow ST smer dopravy na letisko Krakow VT smer dopravy na letisko Krakow PO smer dopravy na letisko Krakow BJ
Odjazd z Michaloviec o 3:00hod
Datum: 20.12.2018
Čas príchodu: 8:00 hod.
MIsmer dopravy na letisko Krakow PA smer dopravy na letisko Krakow ST smer dopravy na letisko Krakow VT smer dopravy na letisko Krakow PO smer dopravy na letisko Krakow BJ
Odjazd z Michaloviec o 10:30hod
Datum: 23.12.2018
Čas príchodu: 15:00 hod.
PAsmer dopravy na letisko Krakow MI smer dopravy na letisko Krakow ST smer dopravy na letisko Krakow VT smer dopravy na letisko Krakow PO smer dopravy na letisko Krakow BJ
Odjazd z Michaloviec o 13:00hod
Datum: 05.01.2019
Čas príchodu: 18:30 hod.
KRsmer dopravy z letiska Krakow BJ smer dopravy z letiska Krakow PO smer dopravy z letiska Krakow VT smer dopravy z letiska Krakow ST smer dopravy z letiska Krakow MI
Odjazd z letiska Krakow o 14:00hod
Datum: 20.12.2018
Čas príchodu: 14:00 hod.
KRsmer dopravy z letiska Krakow BJ smer dopravy z letiska Krakow PO smer dopravy z letiska Krakow VT smer dopravy z letiska Krakow ST smer dopravy z letiska Krakow MI
Odjazd z letiska Krakow o 20:55hod
Datum: 05.01.2019
Čas príchodu: 20:55 hod.
KRsmer dopravy z letiska Krakow BJ smer dopravy z letiska Krakow PO smer dopravy z letiska Krakow VT smer dopravy z letiska Krakow ST smer dopravy z letiska Krakow MI
Odjazd z letiska Krakow o 20:55hod
Datum: 26.01.2019
Čas príchodu: 20:55 hod.
MIsmer dopravy na letisko PA smer dopravy na letisko VK
Odjazd Michalovce/smer Debrecen o 12:30hod
Datum: 03.01.2019
Čas príchodu: 16:00 hod.
MIsmer dopravy na letisko PA smer dopravy na letisko VK
Odjazd Michalovce/smer Debrecen o 12:30hod
Datum: 03.03.2019
Čas príchodu: 16:00 hod.
MIsmer dopravy na letisko PA smer dopravy na letisko VK
Odjazd Michalovce o 9:00hod
Datum: 28.04.2019
Čas príchodu: 13:00 hod.
DBsmer dopravy na letisko VK smer dopravy na letisko TV smer dopravy na letisko MI
Odjazd z letiska Budapest o 1:00hod
Datum: 21.12.2018
Čas príchodu: 1:00 hod.
DBsmer dopravy na letisko VK smer dopravy na letisko TV smer dopravy na letisko MI
Odjazd z letiska Budapest o 23:55hod
Datum: 03.03.2019
Čas príchodu: 23:55 hod.
Validate TRUSTe privacy certification
CA K-IM TOUR, Andreja Sládkoviča 5 (OC Zemplín), 07101 Michalovce
GSM.: +421 905 333 103 Email: kimtour@kimtour.sk